Waarom SAMEN?

“Veel problemen in de (geestelijke) gezondheidszorg en in de maatschappij worden opgelost door meer naar elkaar te luisteren en op die manier voor elkaar te zorgen.”

In ons dagelijks werk merken wij een enorme behoefte bij mensen aan zingeving en antwoorden op zingeving- en levensvragen. Daarnaast is er behoefte aan een inspirerende en veilige plek waar je naartoe kunt, waar je gezien en gehoord wordt, waar je mag zijn zoals je bent, kunt vertellen wat je bezighoudt, waar je steun vindt en waar er écht en oordeelloos naar je geluisterd wordt. Er is behoefte aan een plek waar mensen hun eigen waarheid kunnen verkennen en ontdekken. Wij ervaren dat als mensen in het Witte Kerkje bij elkaar komen, in gesprek gaan met elkaar en naar elkaar luisteren, één op één of in een groep, er veel antwoorden worden gevonden. Dat er energie en inspiratie wordt opgedaan doordat mensen hun verhaal kwijt kunnen. Er is opluchting, bevrijding, emotie, een warm gevoel. Door SAMEN met elkaar in veiligheid en vertrouwen de dingen van het leven te bespreken.

Wij zien dat als er naar mensen geluisterd wordt, écht geluisterd, zonder oordeel of noodzaak iets op te lossen of te veranderen, ze zich beter voelen. Gezonder, blijer, rustiger. Wij merken dat er écht contact ontstaat tussen mensen, van waaruit ze er voor elkaar kunnen en willen zijn, om elkaar te helpen en steunen maar ook om samen leuke dingen te ondernemen vanuit een oprechte en vertrouwde verbinding.

Op basis van al deze ervaringen zijn wij begonnen met SAMEN met de volgende missie en visie:

Onze missie:
Midden in het dorp, in het Witte Kerkje, een veilige plek creëren voor ontmoeting, zingeving, inspiratie, steun en zorg voor elkaar en de gemeenschap. Een plek waar mensen gezien en gehoord worden, waar het draait om wat mensen bezighoudt en waar de inhoud bepaald wordt door de mensen die er komen. Iedereen, ongeacht welke levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging of achtergrond is welkom vanuit de gedachte dat we allemaal mens zijn en daarin gelijk.

Onze visie:
Binnen enkele jaren is het Witte Kerkje een bruisende plek waar mensen op verschillende momenten van de week bij elkaar komen. Een plek met een ziel midden in de gemeenschap van Terheijden. Waar, vanuit verbondenheid met die ziel, mensen er voor elkaar zijn en voor elkaar zorgen, Waar mensen elkaar vinden voor een goed gesprek met diepgang, lotgenoten contact, antwoorden op levens- en zingevingvragen, een luisterend oor, workshops, concerten, gezelligheid, warmte en inspiratie. De ziel is de verbondenheid tussen de mensen, ontstaan doordat ze elkaar écht (mogen) leren kennen. Dit alles (be)geleid door professionals. Meerdere momenten in de week, zowel overdag als ’s avonds, zijn er gespreksgroepen met diverse thema’s waar iedereen die daar behoefte aan heeft ieder moment kan aansluiten. Op verzoek zijn individuele gesprekken mogelijk met een geestelijk verzorger of (levens)coach/vertrouwenspersoon. Verschillende keren per jaar is er een lezing met nabespreking over een onderwerp dat te maken heeft met zingeving, levensvragen of persoonlijke ontwikkeling. De onderwerpen worden bepaald op basis van behoeften die leven in de gemeenschap. Het Witte Kerkje is meerdere dagen per week overdag open voor koffie, gezelligheid en, indien gewenst, een goed gesprek. Ook is er een plek om in stilte (alleen) te zijn. Streven is dat alles bij SAMEN gratis en vrijblijvend toegankelijk is vanuit de wens dat er geen enkele drempel is om binnen te komen en bijeenkomsten bij te wonen. Doel is dat SAMEN volledig draait op basis van vrijwillige donaties.

Veiligheid: Veiligheid vormt de basis voor verdieping, zelfonderzoek, persoonlijke ontwikkeling en groei. Deze veiligheid wordt gewaarborgd door professionals die de gesprekken en lezingen organiseren en begeleiden. Mensen met een achtergrond als geestelijk werker, (levens)coach, therapeut of vertrouwenspersoon met aantoonbare werkervaring.

Bestaansrecht: Bestaansrecht van SAMEN is dat het biedt waar in deze tijd behoefte aan is: een veilige plek voor zingeving en persoonlijke groei op basis van individuele verkenning van de eigen waarheid.

SAMEN: ontmoeting, zingeving en inspiratie